W minionym tygodniu pracownicy firmy EKO-WIATR BIS w porozumieniu i współpracy z zamawiającym, organizowali i uczestniczyli w szkoleniu na wypadek sytuacji awaryjnych na farmie fotowoltaicznej OX2.

Szkolenie przeprowadzili Strażacy, którzy przygotowali ćwiczenia praktyczne w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych i udzielania pierwszej pomocy.

Wierzymy, że inwestowanie w stały rozwój, monitorowanie jakości usług, a także przywiązywanie dużej wagi do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom gwarantuje wykonywanie powierzonych zadań na wysokim i profesjonalnym poziomie, w każdej dziedzinie działalności firmy.