Pragniemy poinformować, iż firma EKO-WIATR BIS pozytywnie przeszła proces Certyfikacji Przedsiębiorców wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowych prowadzonych przez urząd Dozoru Technicznego.

Obecnie jako jedna z pięciu firm w Polsce uzyskaliśmy wpis do rejestru certyfikowanych serwisów -Certyfikatu EW-14-0003-23.