Dział budowlany

Specjalizujemy się w zarządzaniu i optymalizacji pracy zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierskich, szczególnie w zakresie energetyki odnawialnej.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nadzór i kierowanie inwestycjami


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu


Wykonywanie audytów technicznych projektów


Świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego


Przeprowadzanie due
diligence


Wykonywanie wyceny nieruchomości


Wykwalifikowany zespół

Szeroki zakres kompetencji i uprawnień zespołu, który pozwala na kompleksowe zarządzanie i nadzór nad całością procesu inwestycyjnego – od fazy projektowej, przez budowę, aż po utrzymanie i optymalizację pracy instalacji energetycznych.

Jak wygląda współpraca?

1

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy jest proste i szybkie, gwarantując Ci dostęp do naszych usług w pełnym zakresie.

2

Kontrole

Nasz zespół ekspertów regularnie monitoruje standardy usług, aby zapewnić najwyższą jakość współpracy.

3

Prace serwisowe

Nasi serwisanci są dostępni na żądanie, zawsze gotowi, aby sprostać Twoim indywidualnym potrzebom.

Często zadawane pytania

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i procesie współpracy? Zajrzyj do sekcji FAQ! Znajdziesz tam najczęściej zadawane pytania i szczegółowe odpowiedzi, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z energetyką odnawialną. Realizujemy usługi projektowe, kierowanie budową, nadzorów inwestorski, pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Doradcy technicznego. Dodatkowo, prowadzimy monitoring inwestycji budowlanych na zlecenie instytucji finansujących i dokonujemy kontroli poszczególnych etapów budowy. Zajmujemy się również doradztwem technicznym i przeprowadzaniem zaawansowanych audytów projektów.

Audyt techniczny polega na analizie projektu instalacji pod kątem ewentualnych wad projektowych lub innych nieprawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania przez projekt założeń inwestora. Nasi specjaliści oceniają prawidłowość i kompletność projektu oraz jego zgodność z celami inwestora, wskazują rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych uchybień i osiągnięcie najwyższych parametrów wydajności instalacji przy minimalizacji kosztów.

Podczas nadzoru inwestycji, sprawdzamy postęp budowy zgodnie z harmonogramem inwestycji, ocenia stan zaawansowania inwestycji w odniesieniu do budżetu i harmonogramu, potwierdza faktycznie ponoszone koszty w ramach realizowanej inwestycji oraz potwierdza zakończenie etapów w ramach otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych. W ten sposób nasze działania ograniczają ryzyko finansowe dla inwestora.

Nasz zespół posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej. Dysponujemy również osobami posiadającymi właściwe i aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” dla danego rodzaju urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Tak, angażujemy się głównie w projekty związane z energetyką odnawialną. Zajmujemy się optymalizacją i utrzymaniem działania technologicznych rozwiązań energetycznych, takich jak farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne.

Czego możesz się po Nas spodziewać?

Formularz kontaktowy