Inżynier kontraktu przy budowach instalacji OZE

Specjalizujemy się w zarządzaniu i optymalizacji pracy zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierskich, szczególnie w zakresie energetyki odnawialnej.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Doradztwo techniczne


Firma EKO-WIATR BIS jest ujęta na liście doradców technicznych BOŚ Banku

OFERUJEMY:

 • Sporządzenie raportów wstępnych, okresowych i końcowych
 • Przeprowadzenie wizji terenowej lokalizacji i infrastruktury
 • Analizę całej dostępnej dokumentacji
  projektu
 • Weryfikację kluczowych pozwoleń i decyzji obejmujących między innymi: pozwolenia na budowę, dokumentację elektroenergetyczną, warunki przyłączenia do sieci, dokumentację planistyczną, warunki zabudowy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wycena nieruchomości


OFERUJEMY:

 • Usługi w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nimi związanych
  dla osób fizycznych, prawnych, banków, urzędów gmin, skarbowych i innych
 • Sporządzenie opracowań i ekspertyz nie stanowiące operatu szacunkowego,
  a dotyczące m.in. efektywności inwestowania w nieruchomości, bankowo – hipotecznej
  wartości nieruchomości, wyceny nieruchomości w rozumieniu przepisów o rachunkowości, itp.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowach instalacji OZE


OFERUJEMY:

 • Sporządzenie kosztorysów, analiz,
  doradztwo prawne
 • Zarządzanie poszczególnymi
  etapami projektu
 • Zarządzanie procesem budowy

Posiadamy wykwalifikowany zespół ekspertów zarządzających inwestycją budowlaną na wszystkich jej etapach

Nadzór i kierowanie inwestycjami OZE


OFERUJEMY:

 • Reprezentowanie Inwestora podczas całego procesu budowy Kompleksowe wsparcie i pełną kontrolę na każdym etapie inwestycji
 • Nadzór techniczny
 • Kontrolę realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę
 • Uczestniczenie w odbiorach technicznych i odbiorach
  obiektów budowlanych
 • Kontrolę występujących robót
 • Kontrolowanie rozliczeń budowy

Wykwalifikowany zespół

Szeroki zakres kompetencji i uprawnień zespołu, który pozwala na kompleksowe zarządzanie i nadzór nad całością procesu inwestycyjnego – od fazy projektowej, przez budowę, aż po utrzymanie i optymalizację pracy instalacji energetycznych.

Jak wygląda współpraca?

1

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy jest proste i szybkie, gwarantując Ci dostęp do naszych usług w pełnym zakresie.

2

Kontrole

Nasz zespół ekspertów regularnie monitoruje standardy usług, aby zapewnić najwyższą jakość współpracy.

3

Prace serwisowe

Nasi serwisanci są dostępni na żądanie, zawsze gotowi, aby sprostać Twoim indywidualnym potrzebom.

Często zadawane pytania

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych usług. W uzyskania szczegółowej oferty skontaktuj się z nami.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z energetyką odnawialną. Realizujemy usługi projektowe, kierowanie budową, nadzorów inwestorski, pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Doradcy technicznego. Dodatkowo, prowadzimy monitoring inwestycji budowlanych na zlecenie instytucji finansujących i dokonujemy kontroli poszczególnych etapów budowy. Zajmujemy się również doradztwem technicznym i przeprowadzaniem zaawansowanych audytów projektów.

Audyt techniczny polega na analizie projektu instalacji pod kątem ewentualnych wad projektowych lub innych nieprawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania przez projekt założeń inwestora. Nasi specjaliści oceniają prawidłowość i kompletność projektu oraz jego zgodność z celami inwestora, wskazują rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych uchybień i osiągnięcie najwyższych parametrów wydajności instalacji przy minimalizacji kosztów.

Podczas nadzoru inwestycji, sprawdzamy postęp budowy zgodnie z harmonogramem inwestycji, ocenia stan zaawansowania inwestycji w odniesieniu do budżetu i harmonogramu, potwierdza faktycznie ponoszone koszty w ramach realizowanej inwestycji oraz potwierdza zakończenie etapów w ramach otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych. W ten sposób nasze działania ograniczają ryzyko finansowe dla inwestora.

Nasz zespół posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej. Dysponujemy również osobami posiadającymi właściwe i aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” dla danego rodzaju urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Tak, angażujemy się głównie w projekty związane z energetyką odnawialną. Zajmujemy się optymalizacją i utrzymaniem działania technologicznych rozwiązań energetycznych, takich jak farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne.

Skontaktuj się z Nami

Formularz kontaktowy