Dział Urządzeń Transportu Bliskiego oraz Urządzeń  Ciśnieniowych

Usługi związane z konserwacją, naprawami i badaniami urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń ciśnieniowych, podlegających UDT. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo użytkowania urządzeń.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Obsługa, konserwacja i naprawa

Urządzeń Transportu Bliskiego i Urządzeń Ciśnieniowych


Zajmujemy się konserwacją oraz naprawami serwisowymi urządzeń dźwigowych oraz zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych w turbinach wiatrowych podlegających rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego

OFERUJEMY

 • Konserwację urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń oraz wymaganiami UDT
 • Naprawę urządzeń lub wymianę podzespołów
 • Organizację przeprowadzenia badań urządzeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i transportową
 • Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji urządzeń – Księgi Rewizyjne
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych rezystancji i oporności izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń wyposażonych w aparaty elektryczne

Rewizja wewnętrzna stałych zbiorników ciśnieniowych – badania zastępcze metodą emisji akustycznej


Nasza firma opracowała urządzenie umożliwiające wykonanie metodą emisji akustycznej badania zastępczego. Metoda oraz urządzenia zostały objęte ochroną patentową – zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP nr P.424958

ZALETY METODY:

 • Skrócenie czasu zatrzymania turbiny wiatrowej do minimum (kompletne badanie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 6-8 godzin)
 • Skrócenie czasu zatrzymania turbiny wiatrowej do minimum (kompletne badanie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 6-8 godzin)
 • Badane są wszystkie zamontowane w turbinie zbiorniki w jednym czasie
 • Brak konieczności demontażu zbiorników
 • Po wykonaniu badania z wynikiem pozytywnym wystawiana jest decyzja i protokół
  zezwalający na eksploatację
 • Brak wycieków, uszkodzeń uszczelnień, nieuniknionych podczas demontażu zbiorników


Nasi pracownicy legitymują się certyfikatami producentów urządzeń:

Kompleksowa obsługa

Zajmujemy się formalnościami związanymi z rejestracją urządzeń oraz kontaktuje się z Urzędem Dozoru Technicznego w imieniu Inwestora w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań.

Jak wygląda współpraca?

1

Podpisanie umowy

Szczegółowo omawiamy zakres naszych usług, upewniając się, że spełniają one oczekiwania klienta i są zgodne z regulacjami Urzędu Dozoru Technicznego i podpisujemy umowę współpracy

2

Inspekcje

Realizujemy kompleksowe inspekcje urządzeń zgodnie z dostarczoną dokumentacją, sprawdzając stan techniczny i zapewniając zgodność z wymogami bezpieczeństwa UDT

3

Serwisy

Prowadzimy regularne konserwacje i naprawy, aby utrzymać urządzenia w optymalnym stanie, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność ich użytkowania

Często zadawane pytania

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych usług, w tym rejestracji, konserwacji, napraw oraz badań urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacja okresowa to regularne działania mające na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i bezpiecznej pracy urządzeń. Z drugiej strony, badania odbiorcze są wykonywane przy instalacji nowego urządzenia lub po wykonaniu poważniejszych napraw, aby upewnić się, że urządzenie jest bezpieczne do użytku.

Inspekcja urządzeń polega na dokładnym przeglądzie urządzenia, aby sprawdzić jego stan techniczny. Obejmuje to porównanie stanu urządzenia z przekazaną dokumentacją i ewentualne zalecenia napraw lub konserwacji.

Dokumentacja techniczno-ruchowa to zestaw dokumentów opisujących charakterystyki techniczne, zasady działania oraz instrukcje obsługi i konserwacji urządzenia. Jest ona niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia.

To oznacza, że zajmujemy się formalnościami związanymi z rejestracją urządzeń w UDT i reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z tym urzędem. Możemy pomóc w rozwiązaniu problemów i odpowiedzieć na pytania dotyczące regulacji UDT.

Badania uzupełniające to dodatkowe testy, które mogą być wymagane w przypadku wykrycia potencjalnych problemów podczas regularnej inspekcji. Wewnętrzna rewizja zbiornika ciśnieniowego to szczegółowe sprawdzenie jego stanu technicznego, mające na celu wykrycie wszelkich uszkodzeń czy niedociągnięć, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy