Dział Urządzeń Transportu Bliskiego oraz Urządzeń  Ciśnieniowych

Usługi związane z konserwacją, naprawami i badaniami urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń ciśnieniowych, podlegających UDT. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo użytkowania urządzeń.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Konserwacja, naprawy Urządzeń Transportu Bliskiego i Urządzeń Ciśnieniowych


Badania odbiorcze UTB, konserwacja okresowa, badania doraźne


Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń zamontowanych w turbinach


Inspekcja urządzeń oraz weryfikacja z przekazaną dokumentacją


Zgłoszenie urządzeń oraz reprezentowanie Inwestora w kontaktach UDT


Badania uzupełniające rewizje wewnętrzną zbiorników ciśnieniowych


Kompleksowa obsługa

Zajmujemy się formalnościami związanymi z rejestracją urządzeń oraz kontaktuje się z Urzędem Dozoru Technicznego w imieniu Inwestora w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań.

Jak wygląda współpraca?

1

Podpisanie umowy

Szczegółowo omawiamy zakres naszych usług, upewniając się, że spełniają one oczekiwania klienta i są zgodne z regulacjami Urzędu Dozoru Technicznego i podpisujemy umowę współpracy

2

Kontrole

Realizujemy kompleksowe inspekcje urządzeń zgodnie z dostarczoną dokumentacją, sprawdzając stan techniczny i zapewniając zgodność z wymogami bezpieczeństwa UDT

3

Serwisy

Prowadzimy regularne konserwacje i naprawy, aby utrzymać urządzenia w optymalnym stanie, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność ich użytkowania

Często zadawane pytania

Tu znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naszych usług, w tym rejestracji, konserwacji, napraw oraz badań urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacja okresowa to regularne działania mające na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i bezpiecznej pracy urządzeń. Z drugiej strony, badania odbiorcze są wykonywane przy instalacji nowego urządzenia lub po wykonaniu poważniejszych napraw, aby upewnić się, że urządzenie jest bezpieczne do użytku.

Inspekcja urządzeń polega na dokładnym przeglądzie urządzenia, aby sprawdzić jego stan techniczny. To obejmuje porównanie stanu urządzenia z przekazaną dokumentacją i ewentualne zalecenia dotyczące napraw lub konserwacji.

Dokumentacja techniczno-ruchowa to zestaw dokumentów opisujących charakterystyki techniczne, zasady działania oraz instrukcje obsługi i konserwacji urządzenia. Jest ona niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia.

To oznacza, że zajmujemy się formalnościami związanymi z rejestracją urządzeń w UDT i reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z tym urzędem. Możemy pomóc w rozwiązaniu problemów i odpowiedzieć na pytania dotyczące regulacji UDT.

Badania uzupełniające to dodatkowe testy, które mogą być wymagane w przypadku wykrycia potencjalnych problemów podczas regularnej inspekcji. Wewnętrzna rewizja zbiornika ciśnieniowego to szczegółowe sprawdzenie jego stanu technicznego, mające na celu wykrycie wszelkich uszkodzeń czy niedociągnięć, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Czego możesz się po Nas spodziewać?

Formularz kontaktowy