Realizacje

Jedną z usług oferowanych przez Firma EKO-WIATR BIS jest Nadzór nad realizacją inwestycji. Pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz doradcy technicznego dla potrzeb instytucji kredytujących przy budowie farm wiatrowych, stacji elektroenergetycznych SN/WN oraz farm fotowoltaicznych.

W chwili obecnej wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna nadzoruje realizację szeregu budów farm fotowoltaicznych o mocy 1MW, 10 MW, 20 MW aż do 100 MW oraz budów farm wiatrowych o mocy od 10 MW do 60 MW.  Inwestycje nadzorowane przez Firmę EKO-WIATR BIS zlokalizowane są na terenie całego kraju.


obecnie Nadzorowane Inwestycje budowlane

Moc obiektów fotowoltaicznych

Moc obiektów wiatrowych

Gdzie EKO-WIATR BIS pełni funkcję zastępcy Inżyniera Kontraktu oraz nadzoruje budowę lądowej linii kablowej i lądowej stacji GPO.