Nasze realizacje

Zobacz jakich projektów się podejmujemy i jakie efekty przynosi współpraca z nami!

Budowa i nadzór Farmy Fotowoltaicznej

Realizacja z 2022 r – farma fotowoltaiczna o łącznej mocy 50 MW na terenie województwa wielkopolskiego. Celem inwestycji było dostarczenie czystej, odnawialnej energii dla lokalnych odbiorców oraz przyczynienie się do redukcji emisji CO2. Byliśmy odpowiedzialni za:

  • Przeprowadzenie analizy technicznej i ekonomicznej terenu pod inwestycję
  • Opracowanie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz zgód
  • Kompleksowy nadzór nad budową farmy fotowoltaicznej, w tym instalacją paneli, urządzeń elektrycznych i systemów monitoringu
  • Testowanie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej, wraz z przekazaniem inwestycji do eksploatacji

Dzięki wspólnym wysiłkom i profesjonalizmowi naszego zespołu, udało nam się zrealizować projekt zgodnie z planem oraz spełniający wszelkie oczekiwania inwestora. Farmę fotowoltaiczną oddano do eksploatacji na czas, a jej roczna produkcja energii szacowana jest na 60 GWh, co pozwoli na zredukowanie emisji CO2 o około 40 000 ton rocznie.

Budowa i nadzór Farmy Wiatrowej

Realizacja z 2022 r – farma fotowoltaiczna o łącznej mocy 50 MW na terenie województwa wielkopolskiego. Celem inwestycji było dostarczenie czystej, odnawialnej energii dla lokalnych odbiorców oraz przyczynienie się do redukcji emisji CO2. Byliśmy odpowiedzialni za:

  • Przeprowadzenie analizy technicznej i ekonomicznej terenu pod inwestycję
  • Opracowanie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz zgód
  • Kompleksowy nadzór nad budową farmy fotowoltaicznej, w tym instalacją paneli, urządzeń elektrycznych i systemów monitoringu
  • Testowanie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej, wraz z przekazaniem inwestycji do eksploatacji

Dzięki wspólnym wysiłkom i profesjonalizmowi naszego zespołu, udało nam się zrealizować projekt zgodnie z planem oraz spełniający wszelkie oczekiwania inwestora. Farmę fotowoltaiczną oddano do eksploatacji na czas, a jej roczna produkcja energii szacowana jest na 60 GWh, co pozwoli na zredukowanie emisji CO2 o około 40 000 ton rocznie.

Co mówią o nas liczby?

Moc obiektów wiatrowych obsługiwanych przez nas

Moc farm fotowoltaicznych obsługiwanych przez nas

Farm fotowoltaicznych obsługiwanych przez nas w całej Polsce

Obsługa UDT w turbinach wiatrowych

Elektrowni wiatrowych obsługiwanych przez nas