Zakończono mechaniczną instalację elementów czternastu turbin wiatrowych o łącznej mocy 42 MW, na Farmie Wiatrowej Przyrów, gdzie wysoko wykwalifikowana Kadra EKO-WIATR BIS pełni funkcję Inżyniera Kontraktu. W ostatnim czasie uzyskano EON (pozwolenie na podanie napięcia), a obecnie trwają prace nad pre-commissioning-iem. Już niedługo Farma Wiatrowa Przyrów wytwarzać będzie czystą energię z wiatru, co pozwoli w przyszłości w znaczny sposób ograniczyć emisję CO2 i tym samym zadbać o czystość środowiska w regionie.