INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez serwis internetowy https://ekowiatrbis.pl/ (dalej: Użytkowników) należący do EKO-WIATR Bis Krzysztof Statuch Sp. Komandytowa (dalej: Serwis) oraz zabezpieczenia a także zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych.

EKO-WIATR Bis Krzysztof Statuch Sp. Komandytowa działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych Użytkownika pozyskanych w związku z działalnością Serwisu jest EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch spółka komandytowa z siedzibą w Sieradzu, ul. Jana Pawła II nr 52, lok. 452 (dalej: Administrator).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

W Serwisie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • umożliwienia korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO;
 • informowania o zmianach w działaniu Serwisu oraz poprawy jego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prowadzenia statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prowadzenia działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • ustalenia, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Niektóre usługi świadczone przez Serwis mogą wymagać podania danych, np. formularz kontaktowy
(imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości).

Niektóre dane mogą być zbierane automatycznie, tj. pliki cookies.

W momencie, w którym Użytkownik łączy się Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach IP i rodzaju urządzenia oraz oprogramowania na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:

 • przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych;
 • w celu korzystania z formularza kontaktowego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi;
 • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • do czasu zgłoszenia skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych, w przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

PRZEKAZYWANIE DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywanie poza EOG.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik posiada następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartych umów

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w trakcie korzystania z Serwisu. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki Użytkownika. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania urządzenia Użytkownika, poznania jego preferencji, a także zbierania informacji na temat jego wcześniejszych działań w Serwisie.

PLIKÓW COOKIES UŻYWANE PRZEZ SERWIS

 • Pliki cookies techniczne: Zawsze Aktywne

Bez tych plików nie można poruszać się w Serwisie ani korzystać z usług Serwisu. Dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych (zablokować pliki cookies), lecz utrudni lub uniemożliwi to korzystanie z Serwisu.

 • Pliki cookies wydajności: (checkbox do zaznaczenia):

Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie Serwisu. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za zgodą Użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

 • Funkcjonalne Pliki cookies: (checkbox do zaznaczenia):

W plikach tego typu zapisywane są informacje o wyborach Użytkownika, dzięki którym Administrator może zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje (np. języka, strefy czasowej, rozmieszczenia treści). Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za zgodą Użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać pliki cookies własne (cookies zamieszczane przez Administratora) w następujących celach:

 • konfiguracji Serwisu;
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu;
 • zapamiętania lokalizacji Użytkownika;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności;
 • świadczenia usług reklamowych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać pliki cookies zewnętrzne (cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu) w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator plików cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • Facebook.com [administrator plików cookies: Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii];
  • LinkedIn.com [administrator plików cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii];
  • Twitter.com [adminitrator plików cookies: Twitter International Unlimited Company z siedzibą w Irlandii];
  • Instagram.com [administrator plików cookies: Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Użytkownik może dokonać zmiany za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcje i usługi dostępne w Serwisie.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator, celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone przepisami prawa, może wprowadzać do niej zmian w dowolnym czasie.