Witamy

Na stronie internetowej firmy Eko-Wiatr Bis

O firmie

Firma EKO-WIATR BIS zajmuje się szeroko rozumianym pojęciem energetyki wiatrowej na terenie całej Polski. W zakres naszej działalności wchodzi planowanie realizacji poszczególnych farm wiatrowych lub pojedynczych elektrowni, pełnienie nadzoru nad budową elektrowni wiatrowych, przygotowywanie dokumentacji oraz zgłaszanie do Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń wchodzących w skład turbin wiatrowych, obsługa oraz pełnienie funkcji operatora nowo wybudowanych lub już istniejących farm wiatrowych. Nasza firma dysponuję wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie energetyki wiatrowej, wykwalifikowana kadra kierownicza oraz zespół pracowników doskonalących na bieżąco swoje umiejętności gwarantuje rzetelne podejście do powierzonych zadań oraz wykonywanie ich na wysokim i profesjonalnym poziomie w każdej dziedzinie działalności firmy. Od początku istnienia naszej firmy najważniejszym celem, jaki staramy się osiągnąć i do którego nieustannie dążymy jest zadowolenie potencjalnego klienta, satysfakcja inwestora z powierzonych nam zadań oraz przekonanie o naszym profesjonalnym, sprawnym i rzetelnym podejściu do realizowanych działań.

Eko-Wiatr Bis

ul. Jana Pawła II 52/23 | 98-200 Sieradz

email: biuro@ekowiatrbis.pl

telefon: 43 822 33 43

Nasza oferta

Planowanie inwestycji

Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem w przygotowaniu projektu farmy wiatrowej lub pojedynczej turbiny jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Z doświadczenia naszej firmy wynika, iż dobór właściwej lokalizacji stanowi kluczową podstawę sukcesu całego projektu. Po dokonaniu wstępnej analizy lokalizacji proponujemy inwestorowi optymalne rozwiązania z graficzną prezentacją posadowienia turbiny. Nasz zespół konsultuje się z władzami poszczególnych gmin na odpowiednich szczeblach, opracowując strategię dalszego działania i rozwoju projektu. Nasza firma w imieniu inwestora zajmuje się także negocjacjami z właścicielami gruntów przeznaczonych pod planowane inwestycje, podpisujemy wstępne oraz końcowe umowy dzierżawy. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszej kadry jesteśmy w stanie rzetelnie i odpowiedzialnie przeprowadzić inwestora przez cały proces administracyjny, aż do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni lub farmy wiatrowej. Proponujemy również nadzór nad realizacją inwestycji w imieniu inwestora lub kierowanie budową z ramienia generalnego wykonawcy.

Nadzór nad realizacją

Zajmujemy się kompleksowym nadzorem nad budową farm wiatrowych jak i pojedynczych elektrowni wiatrowych. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, drogowej oraz energetycznej. W razie konieczności reprezentujemy inwestora lub generalnego wykonawcę na budowie, prowadzimy kontrolę wykonywanych prac co do zgodności z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową. Dotychczas pełniliśmy funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na niżej wymienionych projektach pojedynczych elektrowni lub całych farm wiatrowych o łącznej mocy 70 MW na terenie całej Polski, w zakresie budowy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drogami dojazdowymi wraz z placami manewrowymi, zjazdami na drogę publiczną, liniami kablowymi energetycznymi SN oraz światłowodowymi.

Rejestracja urządzeń w Udt

Mając wieloletnie doświadczenie w budowie oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych podjęliśmy szeroką współpracę z poszczególnymi producentami turbin wiatrowych. Specjalizujemy się w sporządzaniu kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej, wymaganej przez odpowiednie terytorialnie Urzędy Dozory Technicznego, dla urządzeń wchodzących w skład poszczególnych elektrowni tj. podestów ruchomych, wciągników elektrycznych oraz zbiorników ciśnieniowych. Uczestniczymy w przeglądach urządzeń w celu ich przygotowania do badań rejestracyjnych oraz bierzemy czynny udział i zabezpieczamy niezbędne zaplecze techniczne przy wymaganych badaniach odbiorowych przeprowadzanych przez UDT. Świadczymy usługi w zakresie konserwacji oraz obowiązkowych przeglądów podestów ruchomych oraz wciągników elektrycznych. Wykonujemy niezbędne pomiary elektryczne urządzeń przed pierwszą rejestracją oraz na życzenie klienta w trakcie eksploatacji poszczególnej turbiny wiatrowej.

Obsługa elektrowni wiatrowych

Nasza firma specjalizuje się również obsługą obejmującą specjalistyczne zarządzanie i administrację elektrowniami wiatrowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu kompleksowych czynności operatora turbin wiatrowych, jak i wszelkie wymagane zezwolenia niezbędne do wykonywania opisanych zadań. W związku z wykonywanymi czynnościami operatora elektrowni wiatrowych, nasi pracownicy posiadają właściwe i aktualne kwalifikacje w zakresie eksploatacji "E", dozoru "D" dla danego rodzaju urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, charakterystycznych dla poszczególnych elektrowni wiatrowych oraz stacji transformatorowych. Obecnie nasza firma pełni funkcję operatora 31 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ponad 60 MW, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami teraz