OFERTA

Obsługujemy oraz administrujemy elektrowniami wiatrowymi, farmami fotowoltaicznymi, stacjami elektroenergetycznymi WN/SN, infrastrukturą elektroenergetyczną oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą wchodzącą w skład poszczególnych obiektów.

Całodobowy monitoring urządzeń energetycznych

Prowadzimy całodobowy monitoring pracy urządzeń energetycznych, systemu alarmowego oraz CCTV poszczególnych obiektów farm wiatrowych, stacji elektro-energetycznych WN/SN oraz farm fotowoltaicznych.

Utrzymanie terenów dookoła urządzeń energetycznych

Właściwa pielęgnacja zieleni jest jednym z ważniejszych elementów gwarantujących prawidłowe działanie systemów fotowoltaicznych.

Oferujemy kompleksowe wykaszanie terenów zielonych na wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy kosiarkami  które są przeznaczone do tego typu zadań, gwarantując bezszkodową realizację naszej usługi.

Mycie modułów fotowoltaicznych

Używany przez nas Roboklin 25 od włoskiego producenta Messersi to najbardziej kompletne i wydajne rozwiązanie dedykowane myciu farm fotowoltaicznych.

Umycie 1 MW farmy zajmuje nam tylko 4 h

Układ elektroniczny naszej maszyny poprzez czujniki automatycznie zarządza pracą oraz zapewnia stałą odległość szczotki od paneli, dzięki czemu unikamy ich uszkodzenia, a także pozwala na dokładne umycie farmy.

Mycie odbywa się odpowiednio zmiękczoną wodą oraz przy użyciu biodegradowalnych środków czyszczących dedykowanych czyszczeniu paneli PV.

Przeglądy budowlane

W ramach przeglądów budowlanych wykonujemy następujące usługi:

 • założenie oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 • wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektu budowlanego,
 • wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli obiektu budowlanego.

Przeglądy energetyczne

Wykonujemy pięcioletnie przeglądy energetyczne obiektów budowlanych w zakresie badania instalacji elektrycznej
i piorunochronnej dotyczących stanu sprawdzeń połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wykonujemy okresowe, roczne i pięcioletnie przeglądy energetycznych stacji elektroenergetycznych WN/SN.

Utrzymanie i naprawy infrastruktury energetyczne

W ramach usługi oferujemy:

 • przeglądy i pomiary rozdzielnic w turbinach wiatrowych oraz stacjach SN
 • diagnostyka oraz naprawa uszkodzonych linii kablowych SN
 • pomiary transformatorów w turbinach wiatrowych oraz stacjach transformatorowych
 • przeglądy okresowe kontenerowych stacji rozdzielczych SN
 • przeglądy okresowe rozłączników słupowych SN
 • konserwacja systemów telemechaniki oraz łączności na obiektach
 • konserwacja oraz serwis systemów monitoringu, systemów alarmowych i klimatyzacji na obiektach
 • wykonywanie testów funkcjonalnych oraz pomiarów jakości wytworzonej energii elektrycznej przez źródła wytwórcze (farmy PV, farmy wiatrowe)
 • wykonywanie uproszczonych testów zgodności z Rozporządzeniem NC RfG modułu wytwarzania typu B
  (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne)
 • kompleksowe pomiary instalacji LPS w turbinach wiatrowych
 • wykonywanie inspekcji wizualnych „walk down” elektrowni wiatrowych po ich pierwszym uruchomieniu
 • inne czynności wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem