Energetyka wiatrowa jest jednym z najbardziej popularnych źródeł energii odnawialnej na świecie. W Polsce rozwija się ona dynamicznie, a wiele elektrowni wiatrowych powstaje na terenie kraju. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy poruszyć kwestię wpływu energetyki wiatrowej na środowisko.

Brak emisji szkodliwych gazów

Po pierwsze, warto zauważyć, że energetyka wiatrowa jest bardzo korzystna dla środowiska naturalnego. Wiatr, który napędza turbiny, to źródło energii odnawialnej, które nie emituje żadnych substancji szkodliwych ani nie powoduje emisji gazów cieplarnianych. Elektrownie wiatrowe są więc bardzo przyjazne dla klimatu i redukują negatywny wpływ ludzkiej działalności na środowisko.

Neutralny wpływ na faunę i florę

Po drugie, warto zwrócić uwagę na wpływ elektrowni wiatrowych na faunę i florę. Z jednej strony, montaż elektrowni wiatrowych może wpłynąć na niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt i roślin. Z drugiej strony, wiele firm budujących elektrownie wiatrowe podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, w tym m.in. przywracanie niszczonej siedliskowej bioróżnorodności. Ponadto, same turbiny wiatrowe rzadko stanowią zagrożenie dla zwierząt, ponieważ są one montowane na wysokości, na której nie przebywają.

Montaż tylko na obszarach o niskiej wartości krajobrazowej

Po trzecie, trzeba zwrócić uwagę na aspekt wizualny elektrowni wiatrowych. Dla wielu ludzi, takie elektrownie stanowią szpecący krajobraz element, który psuje widoki. Jednocześnie jednak, trzeba pamiętać, że elektrownie wiatrowe są zwykle montowane na obszarach o niskiej wartości krajobrazowej, np. na obszarach przemysłowych lub rolniczych. Ponadto, wiele firm budujących elektrownie wiatrowe podejmuje starania, by zintegrować je w sposób harmonijny z otaczającą przyrodą.

Podsumowując, energetyka wiatrowa to źródło energii, które ma pozytywny wpływ na środowisko. Choć niektóre aspekty tej formy energetyki mogą wpływać negatywnie na środowisko, to jednak jako całość elektrownie wiatrowe stanowią rozwiązanie, które pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.