Rejestracja urządzeń w Udt - oferta

Mając wieloletnie doświadczenie w budowie oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych podjęliśmy szeroką współpracę z poszczególnymi producentami turbin wiatrowych. Specjalizujemy się w sporządzaniu kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej, wymaganej przez odpowiednie terytorialnie Urzędy Dozory Technicznego, dla urządzeń wchodzących w skład poszczególnych elektrowni tj. podestów ruchomych, wciągników elektrycznych oraz zbiorników ciśnieniowych.

Uczestniczymy w przeglądach urządzeń w celu ich przygotowania do badań rejestracyjnych oraz bierzemy czynny udział i zabezpieczamy niezbędne zaplecze techniczne przy wymaganych badaniach odbiorowych przeprowadzanych przez UDT.

Świadczymy usługi w zakresie konserwacji oraz obowiązkowych przeglądów podestów ruchomych oraz wciągników elektrycznych.

Wykonujemy niezbędne pomiary elektryczne urządzeń przed pierwszą rejestracją oraz na życzenie klienta w trakcie eksploatacji poszczególnej turbiny wiatrowej.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami teraz