Planowanie inwestycji - oferta

Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem w przygotowaniu projektu farmy wiatrowej lub pojedynczej turbiny jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Z doświadczenia naszej firmy wynika, iż dobór właściwej lokalizacji stanowi kluczową podstawę sukcesu całego projektu. Po dokonaniu wstępnej analizy lokalizacji proponujemy inwestorowi optymalne rozwiązania z graficzną prezentacją posadowienia turbiny. Nasz zespół konsultuje się z władzami poszczególnych gmin na odpowiednich szczeblach, opracowując strategię dalszego działania i rozwoju projektu.


Kompleksowo opracowujemy wszystkie niezbędne wnioski do danego projektu:

  • wniosek o uchwalenie/zmianę Studium uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy,
  • wniosek o uchwalenie/zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej w przypadku braku MPZP,
  • wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
  • wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • nadzór na realizacją lub kierowanie budową,
  • uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Nasza firma w imieniu inwestora zajmuje się także negocjacjami z właścicielami gruntów przeznaczonych pod planowane inwestycje, podpisujemy wstępne oraz końcowe umowy dzierżawy. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszej kadry jesteśmy w stanie rzetelnie i odpowiedzialnie przeprowadzić inwestora przez cały proces administracyjny, aż do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni lub farmy wiatrowej. Proponujemy również nadzór nad realizacją inwestycji w imieniu inwestora lub kierowanie budową z ramienia generalnego wykonawcy.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami teraz