Nadzór nad realizacją - oferta

Zajmujemy się kompleksowym nadzorem nad budową farm wiatrowych jak i pojedynczych elektrowni wiatrowych. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, drogowej oraz energetycznej. W razie konieczności reprezentujemy inwestora lub generalnego wykonawcę na budowie, prowadzimy kontrolę wykonywanych prac co do zgodności z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Dotychczas pełniliśmy funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na niżej wymienionych projektach pojedynczych elektrowni lub całych farm wiatrowych o łącznej mocy 70 MW na terenie całej Polski, w zakresie budowy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drogami dojazdowymi wraz z placami manewrowymi, zjazdami na drogę publiczną, liniami kablowymi energetycznymi SN oraz światłowodowymi.


Projekty farm wiatrowych:

 • ORNETA 1 - składający się z 10 elektrowni Vestas V-90 o mocy 2 MW każda, zlokalizowanych w województwie łódzkim oraz wielkopolskim,
 • MOG 8 - składający się z 10 elektrowni Vestas V-90 o mocy 2 MW każda, zlokalizowanych w województwie łódzkim oraz mazowieckim,
 • SIERADZ - składający się z 5 elektrowni Vestas V-90 o mocy 2 MW każda, zlokalizowanych w województwie łódzkim,
 • CHARŁUPIA WIELKA - składający się z 4 elektrowni Vestas V-90 o mocy 2 MW każda, zlokalizowanych w województwie łódzkim,

Pojedyncze elektrownie wiatrowe:

 • Pruszków - 1 elektrownia Enercon E-53 o mocy 0,8 MW, zlokalizowana w województwie łódzkim,
 • Kaszewy Dworne - 1 elektrownia Enercon E-53 o mocy 0,8 MW, zlokalizowana w województwie łódzkim,
 • Plecka Dąbrowa - 1 elektrownia Enercon E-53 o mocy 0,8 MW, zlokalizowana w województwie łódzkim,
 • Kiki - 1 elektrownia Enercon E-53 o mocy 0,8 MW, zlokalizowana w województwie łódzkim,
 • Wola Raciborowska - 2 elektrownie Power Wind 56 o mocy 0,9 MW każda, zlokalizowane w województwie łódzkim,
 • Podule - 1 elektrownia Enercon E-66 o mocy 1,5 MW, zlokalizowana w województwie łódzkim,
 • Szadek - 1 elektrownia Enercon E-66 o mocy 1,5 MW, zlokalizowana w województwie łódzkim,
 • Jelno - 2 elektrownie Vestas V-17 o mocy 55 kW każda, zlokalizowane w województwie łódzkim.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami teraz