Doradztwo środowiskowe - oferta

W zakres naszych usług wchodzi:

  • wstępna analiza terenu pod kątem możliwości lokalizacji elektrowni/farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych,
  • obsługa formalno-prawna w procedurze administracyjnej w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • monitoring przedrealizacyjny z zakresu awifauny oraz chiropterofauny,
  • inwentaryzacje florystyczno-faunistyczne,
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko),
  • obsługa inwestycji po wybudowaniu w postaci monitoringów poealizacyjnych: ornitologicznych oraz chiropterologicznych,

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami teraz